Onforum.net - Web and gaming resource community

Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members .

Announcement Terms and Rules OnForum.net

Status
Not open for further replies.

Sonia

Administrator
Administrator
Credits
1,338
RO


Conturi

 • Înregistrarea pe acest forum trebuie făcută cu grijă, având în vedere faptul că modificarea conturilor la cerere nu este posibilă.
 • Un principiu ce trebuie respectat întotdeauna de către userii forumului este cel al bunului simţ şi al respectului faţă de ceilalţi membri ai acestei comunităţi.
 • Un membru poate avea doar un singur cont, crearea conturilor clonă fiind interzisă.
 • Nu aveti voie sa folositi ca username denumirea altor comunitati ,nume de genul "test , aaaa ,dckahndc, etc ",contul va fi sters fara nici un fel de avertisment!
 • Cititi cu atentie pm-ul pe care il primiti atunci cand va inregistrati ,intrebarile de genul "cum descarc , de ce nu pot sa raspund , ce pot sa fac sa obtin resursa x" ,vor ramane fara raspuns . Nu putem explica fiecarui user in parte ce are de facut . Daca ati reusit sa va inregistrati suntem convinsi ca puteti citi si pm-ul cu instructiunile.
Limba

 • Utilizatorii vor folosi doar engleza sau romana pe acest forum . Daca doriti sa folositi alta limba obligatoriu adaugati traducerea in engleza!
Sanctiuni

 • Înainte de a deschide un topic (subiect) nou, utilizaţi funţia Search pentru a vedea dacă problema voastră a mai fost discutată înainte. Încercaţi să postaţi în categoriile potrivite problemei voastre.
 • Este interzisă folosirea cuvintelor sau a imaginilor jignitoare/rasiale/pornografice în posturi, avatare, semnături, pe profilul vostru sau în orice altă parte. De asemenea, nu acceptăm ca membrii să folosească un limbaj lipsit de corectitudine, punctuaţie şi coerenţă. Mesajele ce vor fi greu de înţeles vor fi şterse, iar autorul postului/topicului respectiv va fi sancţionat. (+1 warn)
 • Posturile off-topic (ce nu au legătură cu subiectul discutat), posturile aiurea, posturile pentru +1, topicurile fără rost, double/triple posturile (funcţia EDIT este activată şi nu are limită de timp, deci folosiţi-o cu încredere) vor aduce o sancţiune. (+1 warn)
 • Titlul unui topic trebuie să fie clar şi să reflecte conţinutul postului. De asemenea, trebuie sa fiţi cât mai expliciţi posibil pentru a evita eventualele nelămuriri. Acesta nu trebuie sa fie de genul Help, Ajutor, Uitati-va aici. (+1 warn)
 • SPAM-ul (postarea de cuvinte monosilabice sau postarea de cuvinte de genul "super,interesant,incerc ,multumesc ,asteptam demult , cautam de foarte multa vreme ,il probez acum etc " raspunsuri care nu contin o opinie despre resursa sau o detaliere despre cum va fi folosita sau imbunatatita ,doar pentru a vedea continutul unui topic, postarea în mai multe topicuri la intervale foarte mici de timp având aceeaşi părere ca şi a celor ce au postat înainte) şi BUMP-ul (dezgroparea topicurilor inactive mai vechi de o lună) sunt strict interzise, nu se face absolut nicio excepţie. (+1 warn)
 • Reclama nu este tolerată. Postarea de link-uri către comunităţi, servicii sau alte site-uri concurente va duce la suspendarea contului .
 • Toate mesajele trimise prin funcţia PM (private message) sunt înregistrate. În cazul în care un membru reclamă un PM primit, un administrator va verifica log-urile. Orice membru găsit făcând reclamă altor site-uri sau să abuzeze verbal de membri sau să ameninţe alţi membri, va fi suspendat.
 • Este interzisa cererea de resurse in pm ,pe profilul altor useri , in chat sau in oricare alt loc de pe forum in afara de zona "request" -sanctiunea este banarea permanenta a contului!
 • Nu oferiti linkuri de download ale resurselor de pe comunitate altor useri. Userul care cere primeste ban permanent ,cel care ofera primeste la prima abatere ban 1 luna ,la a doua abatere permanent
 • Orice jignire/insulta adresata Staff-ului comunitatii (servere/forum) indiferent de mijlocul de comunicare unde se petrece acest lucru(messenger/facebook/twiter/hi5/etc.) duce la o pedeapsa care va fi aleasa de acel membru care este jignit/insultat.
 • Orice referinta la membrii staffului sau la numele comunitatii care au scopul de a pune in lumina proasta va fi sanctionata.
 • La 7 warning points adunate primiti ban permanent.
 • Userii din categoria "active user" pot face 7 postari in 24h, restul userilor nu au aceasta limita.
 • Topicurile inactive mai mult de 3/5 zile vor fi inchise automat de catre un Moderator.
 • Daca primesti ban pentru singura posibilitate ca sa iti recuperezi contul este sa faci upgrade si sa plătești 15 euro.

Upgrade-uriUtilizatorul înregistrat nu poate lasa reply.

Utilizator activ- este un utilizator care și-a făcut prezentarea și poate face 7 răspunsuri sau topicuri pe zi.

Creator de conținut - Dacă postați conținut (conținut înseamnă lucruri noi, resurse, tutoriale și așa mai departe) puteți deveni creator de conținut. Pentru a păstra acest upgrade, trebuie să postezi în fiecare săptămână cel puțin 7 topicuri noi. Dacă nu faceți acest lucru, contul dvs. va fi retrogradat la „utilizator activ”.

Care sunt avantajele de a fi creator de conținut? Nu aveți limite la postarea în comunitatea noastră.

Utilizator Premium - acesta este un upgrade plătit, cu acest tip de upgrade puteți vedea toate linkurile de descărcare din comunitatea noastră fără răspuns/like sau un anumit număr de postări.

Utilizator VIP - Acesta este și un upgrade plătit, veți avea toate facilitățile de la upgrade-ul premium + tot conținutul care este disponibil pentru credite și, de asemenea, veți avea acces la secțiunea zonei vip.

Elite - Acest tip de utilizator va primi privilegii de upgrade Premium și VIP și acces la unele dintre lucrările mele de pe Deviantart și multe altele
Fiecare abonament are o plată recurentă (adică în fiecare lună veți fi taxat cu aceeași sumă de bani până când îl anulați)
Fiecare utilizator are datoria de a-și gestiona plățile recurente! Orice rambursare nu este acceptată!


Alegeți cu atenție upgrade-ul, cititi bine ce privilegii veti obține pentru că nu îl veti putea schimba! Dacă vreti să-l schimbati, va trebui să plătiti din nou!


Nu oferim refund sub nici o forma indiferent ce scuza prezentati! Cititi cu atentie inainte sa cumparati un upgrade ,aveti toate informatiile necesare pe pagina pe care faceti plata!
Orice tentativa de refund va avea ca rezultat banarea permanenta a contului fara posibilitatea de a va mai face alt cont !


ZONA VIP

 • zona vip este accesibila doar utilizatorilor VIP si staffului VIP
 • aceasta sectiune are continut original creat de echipa OF cat si continut premium (de exemplu teme/addons pentru forumuri care in mod normal costa bani sau sisteme /svf din zona gaming etc)
 • pe acesta sectiune NU pot fi invocate drepturile de autor pentru ca e o sectiune speciala cu acces restrictionat -( cum nici pe filelist nu se invoca drepturi de autor de exemplu )
 • oricine are dreptul de a posta orice numai ca resursa postata va fi verificata de un membru al echipei ,pentru a ne asigura ca acel continut e functional.
 • suportul in zona VIP este mult mai rapid

 • OnForum.net nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul postat pe acest forum. Mesajele sunt periodic verificate de către staff. Daca găsiţi un post în care se încalcă regulamentul, atunci va rugăm să trimiteţi un PM unui moderator sau să utilizaţi funcţia REPORT.
 • Sunteţi de acord, prin utilizarea acestui serviciu că nu veţi folosi acest forum pentru a posta orice material care este cu bună ştiinţă fals şi/sau defaimator, inexact, abuziv, vulgar, rasist, de hărţuire, obscen, profan, cu orientare sexuală, ameninţătoare, de invadare a intimităţii unei persoane, sau interzise de lege.
 • Sancţiunile date de moderatori variază în funcţie de regulile încălcate. Membrii care încalcă aceste reguli pot primi un avertisment prin warn up, sau pedepse mai dure începând cu oprirea dreptului de a mai posta o anumita perioadă, suspendarea contului temporar sau definitiv, sau chiar banarea pe IP şi interzicerea totală a accesului pe acest forum. Sancţiunile sunt hotărâte de moderatorii acestui forum în funcţie de gravitatea faptei şi de antecedentele fiecărui membru.
 • Administratorii şi moderatorii globali ai acestui forum au dreptul de a şterge, modifica sau închide orice subiect fără să fie nevoiţi să ofere explicatii.
Ne rezervăm dreptul de a modifica regulamentul fără o înştiinţare prealabilă. Aveţi obligaţia de a-l citi periodic pentru a lua la cunoştinţă eventualele modificări.
_

EN


Accounts

 • Registration on this forum must be done with care, given that changing accounts on demand is not possible.
 • A principle that users should always follow is the common sense and respect for other members of this community.
 • A member can only have one account, creating clone accounts is prohibited.
 • You are not allowed to use the name of other communities as a username, also do not use usernames like "test, aaa ,gfvbujsergcfj" and so on the account will be deleted without any warning!
 • Carefully read the pm you receive when you register, questions like "how do I download, why can't I answer, what can I do to get resource x", will remain unanswered. We cannot explain to each user what he has to do. If you managed to register we are convinced that you can also read the pm with instructions.

Language


 • Always use English or Romanian ,if you use another languages is mandatory to add an English translation!

Behaviour and sanctions


 • Before opening a topic (subject) ,use Search to see if your question has been discussed before. Try posting your problem in the proper categories.
 • Do not use words or images offensive / racist / pornographic posts, avatars, signatures, on your profile or anywhere else. Also, do not allow members to use a language devoid of fairness, punctuation, and consistency. Messages that are difficult to understand will be removed and the author of the post / topic will be sanctioned. (+1 Warn)
 • Off-topic posts , pointless topics, double / triple posts (EDIT function is enabled and has no time limit, so use it with confidence) will bring a penalty. (+1 Warn)
 • The title of a topic must be clear and reflect the content. Also, you must be as explicit as possible to avoid any concerns. It should not be like Help, Help, look here. (+1 Warn)

 • SPAM (posting words monosyllabic, posting several topics at very short intervals of time having the same opinion as those who have posted before) and BUMP site (digging topics inactive older than one month) is strictly prohibited, there is absolutely no exception. (+1 Warn)
 • Advertising is not tolerated. Posting links to community services or other competing websites will result in account suspension.
 • All messages sent through function PM (private message) are recorded. If a member complains about a PM received, an administrator will check the logs. Any member found to be advertising other websites or verbally abuse or threaten other members members would be suspended.
 • It is forbidden to request resources in pm, on the profile of other users, in chat or in any other place on the forum outside the "request" area - the sanction is the permanent banning of the account!
 • Do not share download links from this community with users that ask for this! The user who request it will receive a permanent ban, the one who gives, first will be banned 1 month if he'll do that again, he will be banned permanently
 • Any offense / insult to staff community (server / forum) it doesn't matter where this happens (Messenger / Facebook / Twiter / hi5 / etc.) Lead to a punishment that will be chosen by the member who is offended / insulted.
 • Any reference to staff members or community name which aim to put them in bad light will be punished.
 • On 7 warning points gathered user receive a permanent ban.
 • Topics inactive for more than 3/5 days will be automatically closed by a moderator.
 • "Active users" are allowed to make only 7 reply per day. Any other users like "vip" , "premium ", "content creator " doesn't have this limit.
If you get banned the only way to unlock your account is to pay 15 euro.


User upgrades


Registered - user can't make any reply .
Active user- is a user who made his presentation and can make 7 reply or threads per day.
Content creator - If you post content (content means new stuff ,resources ,tutorials and so on) you can become content creator . To keep this upgrade you have to post every week at least 7 new threads . If you don't do that, your account will be downgraded to "active user ".
What is the advantages of being a content creator? You don't have limits on posting on our community .
Premium user - this is a paid upgrade , with this type of upgrade you can see all the download links from our community without reply /like or a specific number of posts.
VIP user -This is also a paid upgrade ,you'll have all the facilities from the premium upgrade + all the content that is available for credits and also you'll have acces to the vip zone section .
Elite - This type of user will get Premium and Vip upgrade privileges and acces to some of my work from Deviantart and many others

https://www.deviantart.com/xsoniaEvery subscription has a recurring payment (that means every month you'll be charged with the same amount of money until you cancel it)
Every user has the duty to manage his recurring payments!
Because our upgrades are DIGITAL GOODS, any refund is not accepted !
Choose your upgrade careful, read well what privileges you'll get because you won't be able to change it! If you want to change it, you'll have to pay again!
VIP ZONE


 • this section has original content created by the OF team as well as premium content (eg themes / addons for forums that normally cost money or systems / svf for games etc.)
 • in this section you CAN NOT claim copyright because is a special zone with restricted access - (like filelist for example )
 • anyone has the right to post, any posted resource will be checked by a team member to ensure that the content is functional.
 • support in the staff area is much faster

 • Onforum.net is not responsible for the content posted in this forum. Messages are regularly checked by staff. If you find a post that violate the rules then please send a PM to a moderator or use the REPORT.
 • You agree that you'll not use this forum to post any material which is knowingly false and / or defamatory, inaccurate, abusive, vulgar, racist, harassing, obscene, profane, sexually oriented, threatening , invasive of a person's privacy, or prohibited by law.
 • Penalties depends on the rules infringed. Members who violate these rules may receive a warning , or tougher penalties : temporary or permanent account suspension, or IP ban and a ban on access this forum. The penalties are decided by the moderators of this forum on the seriousness of the offense and the history of each member.
 • Administrators and moderators of this forum have the global right to remove, edit or close any topic without having to provide explanations.
We reserve the right to change the rules without prior notice. You are required to read regularly to take notice of any changes.
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.
Top

Dear User!

We found that you are blocking the display of ads on our site.

Please add it to the exception list or disable AdBlock.

The advertises that you'll see aren't intrusive they just help us to keep the community alive

If you don't want to see those ads just buy an upgrade.

Thank you for understanding!

Tigrex

Tigrex Purchase

User upgrade! at

🔥 Upgrade Now

abysselves Purchase

User upgrade! at

🔥 Upgrade Now
DesttE

DesttE Purchase

User upgrade! at

🔥 Upgrade Now